Tel - 06-81625638

Algemene voorwaarden

Vanabasar Magyar Vizsla kennel
Algemene voorwaarden Vanabasar Magyar Vizsla kennel

Vanabasar is een geregistreerd kennel bij de raad van beheer op kynologisch
gebied in Nederland onder nummer 268624.
Vertegenwoordigt door Daniëlle van Kuijk, te Best.
Vanabasar fokt uitsluitend met eigen reu en teven het hondenras: Vizsla korthaar

#1   Fokker biedt de mogelijkheid om een pup te reserveren uit een toekomstig nest.
Hiervoor zijn vooralsnog géén kosten aan verbonden voor de aspirant-koper.
De fokker houdt de aspirant-koper op de hoogte bij dekking en bevalling.
De aspirant-koper kan hieruit nog géén recht verwerven dat hij/zij ook daadwerkelijk
een pup ter beschikking krijgt.
De fokker bepaald ten alle tijden aan wie en wanneer hij de pup overdraagt.

#2   Bij de geboorte van de pups stelt de fokker z.s.m. de aspirant-koper op de hoogte
en stelt deze in de gelegenheid om zijn/haar reservering definitief te bevestigen.
Indien er géén evenredig aantal reutjes/teefjes zijn tot het aantal reserveringen stelt de
fokker kandidaat-kopers hiervan ook de hoogte.
In de tweede week na de geboorte nodigt de fokker kandidaat-kopers uit om het nest te
komen bezoeken.
Indien kandidaat-koper hierna niet afziet van de koop van een pup uit het nest,
wordt de reservering definitief. Kandidaat-koper zal aan fokker een aanbetaling
verrichten, d.m.v. overmaking of contante betaling.

#3   Uiterlijk 8 weken na de bevalling wordt de pup overgedragen aan de nieuwe
eigenaar. De pup is door een dierenarts onderzocht en gezond verklaard, is gechipt door
raad van beheer en aangemeld bij Databankhonden. De pup heeft een Europees
dierenpaspoort en stamboomnummer.
Fokker heeft zorg gedragen voor de juiste ontwormingen en de 1e (puppy)enting.
DNA afname door raad van beheer is dan reeds ook gedaan.

#4   Alvorens de pup wordt overgedragen door fokker aan de nieuwe eigenaar,
dient deze het resterende aankoopbedrag te hebben voldaan.
Het koopcontract* wordt door fokker en koper ondertekend en beiden houden 1
exemplaar.
De fokker overhandigd aan de koper een gezonde pup, en tevens krijgt koper alle
papieren en informatie mee, die betrekking hebben met zijn/haar nieuwe pup.
*Een concept koopovereenkomst wordt bij een reservering, of op verzoek, aan kandidaatkoper
verstrekt.

#5   Indien er problemen, vragen etc. ontstaan m.b.t. de pup, wil de fokker hiervan
direct op de hoogte worden gebracht, zodat er, samen met de eigenaar van de pup, een
passende oplossing gezocht kan worden. De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de
eigenaar van de pup.
De fokker stelt zich ten alle tijden open voor vragen omtrent de pup, en zal hierin de
eigenaar van adviezen voorzien.
Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de fokker:
www.vanabasar.nl